نصب گردن بندهای شب رنگ به گردن شترها در هرمزگان برای کاهش میزان تصادف

♦️سال گذشته ۴۰ نفر با شتر در جاده‌های استان هرمزگان تصادف کردند که ۱۳ نفر کشته و ۲۷ تن مجروح نفر شدند

photo_2017-10-19_13-35-56 نصب گردن بندهای شب رنگ به گردن شترها در هرمزگان برای کاهش میزان تصادف