موکب فاطمه الزهرا فراشبند در اقدامی جالب و خداپسندانه با دعوت از بانوان دوستدار اهل بیت در ساختمان هیئت امام رضا برای پخت و تهیه نان‌های محلی و ارسال آنها برای مسافران کربلا ، بستری را فراهم کرد که موکب زوار کربلا بوی نان “شهر پایتخت چهارطاقی ها” را به سفره های زوار اهل بیت برساند.

photo_2017-10-19_13-39-57 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-02 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-05 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-13 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-18 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-23 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-29 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-34 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-39 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-43 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-48 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسیدphoto_2017-10-19_13-40-59 نان این روزهای زنان فراشبندی به سفره‌های مسافران کربلا خواهد رسید

عکس از خانم عالیشوندی