photo_2017-10-10_15-44-20 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریز

🌐 جلسه بررسی مشکلات شهرستان فراشبند در دیدار محسن پورزارعی فرماندار فراشبند با مهندس سلحشوری معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
photo_2017-10-10_15-44-25 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریز

photo_2017-10-10_15-44-28 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریز

 جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان فراشبند با حضور مهندس سلحشوری معاون برنامه و بودجه، فرماندار فراشبند، شهردار نوجین و رئیس جهاد کشاورزی، اعضای شورا و شهردار جدید فراشبند و رئیس دامپزشکی شهرستان

 

photo_2017-10-10_22-17-59 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریزphoto_2017-10-10_22-18-08 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریزphoto_2017-10-10_22-18-17 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریزphoto_2017-10-10_22-18-31 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریزphoto_2017-10-10_22-18-35 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریزphoto_2017-10-10_22-18-39 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریزphoto_2017-10-10_22-18-47 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریز

بازید مهندس سلحشوری معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس از پروژه نیمه تمام پزشکی قانونی فراشبند و همچنین پروژه جاده فیروزآباد-فراشبند
🔹همزمان با این بازدیدها، جلساتی به منظور بررسی مشکلات جاده کورکی به ایستگاه گاز و همچنین جاده فیروزآباد-فراشبند تشکیل شد.
🔹در حاشیه بازدید از پروژه نیمه تمام پزشکی قانونی فراشبند، مهندس رضوانی پیمانکار این پروژه قول داد تا پایان آذرماه ساختمان مذکور را تکمیل کند.
photo_2017-10-10_22-17-55 روز پرکار فرماندار فراشبند / از ایستگاه گاز بعثت تا جاده دژگاه به ریزبازدید از دیوار رودخانه فصلی آبپا