تصویری که ایندیپندنت با عنوان “عاشورا مقدس‌ترین روز شیعیان” منتشر کرد.
به نظر شما شایسته است “حماسه‌ی حسینی” اینگونه به جهانیان معرفی شود.?
photo_2017-09-27_06-44-21 تصویری که ایندیپندنت با عنوان "عاشورا مقدس‌ترین روز شیعیان" منتشر کرد.