گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبند

 

-زیارت قبورمطهر شهدای والامقام
-جلسه هم اندیشی با فرماندار شهرستان
-حضور درمنزل شهدای والا مقام سردار شهید عباس حق پرست کنعان حق پرست و دیدار با پدر ایشان، حضور در منزل برادر سردار شهید محمود عالیشوندی
-شرکت درنمازجمعه
-حضور دراداره ورزش وجوانان

شرکت در جلسه شورا های اسلامی شهر و روستاهای بخش مرکزی،درسالن اجتماعات فرمانداری

 

-دیداربا مردم وشوراهای اسلامی محترم روستاهای چاه شولی،بلوط آباد،قنبرآباد،تل گلی درمسجد روستای چاه شولی
-شرکت درجلسه دفتر امام جمعه و باحضور جمعی از مردم  فراشبند
بازدید ازاداره  راهداری و امورحمل ونقل شهرستان فراشبند

 

photo_2017-09-17_16-11-02 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبند

photo_2017-09-17_16-11-09 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبند

photo_2017-09-17_16-11-25 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبند

photo_2017-09-17_16-11-31 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبندphoto_2017-09-17_16-11-06 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبندphoto_2017-09-17_16-11-12 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبند

photo_2017-09-17_16-11-28 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبندphoto_2017-09-17_16-11-19 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبندphoto_2017-09-17_16-11-22 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبند

photo_2017-09-17_16-11-16 گزارش تصویری از حضور کرمپور در بخش مرکزی فراشبند