به گزارش آبپا همزمان با هفته دولت مراسم کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در روستای خرمایک فراشبند با حضور مهندس گاطع مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام ،پورزارعی فرماندار فراشبند ،مهندس رستمی معاون گردشگری استاندار فارس،مهندس دست نیان مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس،معاون پرورشی مدیر کل آموزش و پرورش فارس(آقای نظری)،مسئولین ادارات شهرستان فراشبند انجام شد .

DSC03121 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبند

در این مراسم نجفی ضمن خیر مقدم به حاضرین بیان کرد استان فارس دارای ۱۱ هزار دانش آموز عشایری و ۲۱ مرکز می باشد که ۷ هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند که ۵۰ درصد این دانش آوزان در کانکس ها ، چادرها و مدارس پیش ساخته حضور دارند

آموزش و پرورش عشایری در منطقه خرمایک ده مدرسه سیار و نیمه سیار را تجمیع نموده و با فراهم نمودن امکانات ایاب ذهاب آنها ، زمینه ارائه خدمات بیشتر برای این دانش آموزان را فراهم نموده است .

این دبستان شش کلاسه ۱۲۰ دانش آموز را پوشش می دهد که انشاالله از صفر تا صد کار را بوسیله بنیاد برکت با اعتباری بالغ بر ۶۰۰میلیون تومان انجام خواهد شد تا خدمتی دیگر از طرف ستاد اجرایی فرمان امام به مردم فراشبند صورت پذیرد.

نجفی در پایان اشاره کرد این هم با پیگیری های ویژه پورزارعی فرماندار فراشبند صورت پذیرفته که از زحمات ایشان قدر دانی میکنیم و همچنین با پیگیری کرمپور نماینده مردم، کد این پروژه زودتر گرفته شد تا مردم  منطقه بزودی از یک مدرسه مجهز بهره مند باشند.

DSC03086 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03087 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03095 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03096 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03099 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03101 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03104 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03107 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03108 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03110 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03116 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03120 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبندDSC03124 کلنگ زنی دبستان شش کلاسه عشایری شهید رجایی تیره کوهی در خرمایک فراشبند