مرتضی کشاورز مدیر میراث فرهنگی فراشبند به خبرنگار آبپا گفت:دومین نمایشگاه فارس در یک نگاه ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه جاری در محل ارگ کریمخانی شیراز برگزار گردیده که شهرستان فراشبند نیز برای دومین بار در این نمایشگاه با عرضه دست بافته های صنایع دستی شرکت کرده است. وی در ادامه یادآور شد در این موقع از سال باتوجه به حضور بی شمار گردشگران داخلی و خارجی در استان فرصت بسیار مناسبی برای فروش، تبلیغ و بازار یابی محصولات صنایع دستی وجود دارد.

بنا براین گزارش این نمایشگاه در ارگ کریم خان زند شیراز برگزار شده و بازدید روزانه از ساعت ۸ الی ۲۱ برای عموم آزاد است

photo_2017-09-09_14-11-53 عرضه محصولات صنایع دستی فراشبند در نمایشگاه ارگ کریمخانیphoto_2017-09-09_14-11-56 عرضه محصولات صنایع دستی فراشبند در نمایشگاه ارگ کریمخانیphoto_2017-09-09_14-12-01 عرضه محصولات صنایع دستی فراشبند در نمایشگاه ارگ کریمخانیphoto_2017-09-09_14-12-05 عرضه محصولات صنایع دستی فراشبند در نمایشگاه ارگ کریمخانی