شهرداری-فراشبند شفاف با مردم : بودجه مصوب شهرداری فراشبند در دو سال اخیراعضای شورای پنجمین دوره شهر فراشبند با انتشار بودجه مصوب دو سال اخیر شهرداری ، گام نخست را در مسیر شفاف سازی برداشتند.

بودجه سال جاری (۹۶) شهرداری فراشبند بر اساس پیشنهاد شهردار و تایید شورای شهر دور چهارم، ۳۳۵۶۸۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد هزار تومان) می باشد که از این مبلغ قریب به یک میلیارد و نهصد میلیون تومان در بخش جاری و بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در قسمت عمرانی هزینه خواهد شد.

محل هزینه کرد بودجه جاری، پرداخت حقوق پرسنل و نیروهای خدماتی و سایر هزینه های روزمره شهرداری است .

بودجه عمرانی نیز جهت اجرای پروژه های عمرانی از جمله آسفالت کوچه و معابر، حفر و تجهیز چاه آب، اجرای شبکه آبیاری فضای سبز ،موزاییک محوطه های مورد نیاز، دیوار سیل بند، اجرای تک لبه و جدول گذاری، مخلوط ریزی و زیر سازی کوچه و معابر سطح شهر،هزینه تخریب و تملک زمین های مورد مسیر وسایر عملیات های عمرانی هزینه می شود .

بودجه سال جاری شهرداری جم بالغ بر۳۵میلیارد تومان می باشد که بیش از ۱۰برابر بودجه شهرداری فراشبند است و این در حالی است که این دو شهر گاز خیز از نظر مساحت محدوده شهر و جمعیت تقریبا شرایط برابری دارند.

IMG-20170906-WA0004 شفاف با مردم : بودجه مصوب شهرداری فراشبند در دو سال اخیرIMG-20170906-WA0006 شفاف با مردم : بودجه مصوب شهرداری فراشبند در دو سال اخیر