مهرداد کریمپور جایگزین روح الله غلامی شد.IMG_3673 برگزاری آئین تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندIMG_3677 برگزاری آئین تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندIMG_3696 برگزاری آئین تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندIMG_3700 برگزاری آئین تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندphoto_2017-09-14_14-26-07 برگزاری آئین تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبندمهرداد-کریمپور برگزاری آئین تودیع و معارفه اداره ورزش و جوانان فراشبند