افتتاح زیرسازی و آسفالت روستای حسین آباد فراشبند با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیون ریال

photo_2017-08-31_18-18-56 افتتاح زیرسازی و آسفالت روستای حسین آباد فراشبندphoto_2017-08-31_18-19-00 افتتاح زیرسازی و آسفالت روستای حسین آباد فراشبند