اطلاعیه:

فرمانداری قیروکارزین در خصوص پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد درهیات نظارت شهرستان قیروکارزین اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش آبپا به نقل از  قیروکارزین نیوز، در متن این اطلاعیه آمده است:

 

بسمه تعالی

آگهی پنجمین  دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد

در هیات نظارت شهرستان قیروکارزین

 

در راستای اجرای بند “ت” ماده یک تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱/هـ مورخ ۸/۵/۸۴ هیات وزیران، پنجمین  دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد درهیات نظارت شهرستان قیروکارین راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۳ در محل فرمانداری شهرستان قیروکارزین برگزار می شود .

لازم به ذکر است افراد ذیل جهت شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن بمنظور تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان از سوی سازمان های مردم نهاد شهرستان معرفی و پس از تایید صلاحیت به ترتیب حروف الفبا معرفی می شوند.

همچنین کاندیداهای نمایندگان سمن ها در حد ۵ دقیقه موظف به شرح برنامه های خود قبل از آغاز رای گیری در جلسه می باشند .

 

  1. اسماعیل عزیزی

  2. سعید فضلی

  3. غلامرضا قنبری

  4. علی لطفی

  5. عبدالخالق محمدی