نجیم جوکار مسول روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فراشبند در گفتگو با آبپا از اقدام این نهاد به تولید ۵۰۰۰۰ اصله نهال جنگلی در نهالستان شهر نوجین از نوع کنار .قره داغ…کهور لگجی و غیره جهت کاشت در مراتع و طرح های بیابان زدایی در سطح شهرستان خبر داد.

photo_2017-08-19_17-53-52 کاشت 50000 اصله نهال در نهالستان نوجینphoto_2017-08-19_17-53-57 کاشت 50000 اصله نهال در نهالستان نوجینphoto_2017-08-19_17-54-06 کاشت 50000 اصله نهال در نهالستان نوجین