بازآ به [خواب] و،حلقه بر در [یاران به] شوق زن

کاصحاب را دو دیده چو مسمار بر در است.
دانی که چون همی گذرانیم روزگار؟

روزی که بی تو می گذرد روز محشر است

فراغش طاقت فرسا و هجرانش سنگین است.
دوسال انتظارکشیدیم تا شاید دوباره چهره ی خندانش را ببینیم و کلمات شیرینش را بشنویم! امامتاسفانه تقدیر نه این بود!
*این انتظار و امید دوساله، سنگینی فراق و غم هجرانش را بر ما صد چندان کرد.*
و باز این سنگینی بار فراق گران تر می شود وقتی تصور شود هنوز از درد جانکاه و کمرشکن *عماد عزیز قامت راست نکرده بودیم.*

طالب-حسانی روزی که بی تو می گذرد روز محشر است
اماشیرینی لطف،محبت ومهربانیهای انسان دوستانه ی شما، خوبان درگاه الهی،صحنه ی بی مانند و از یاد نرفتنی تشیع جنازه در آن گرمای طاقت فرسا، شکوه حضورتان در مراسم سومین روز این عزیز به خداپیوسته، خاطرات دوسال دعا و استغاثه ی شما به درگاه خداوندبی نیاز، و سیل تسلیت ها وابراز هم دردی هایتان با ما، که *خاضعانه اعتراف کنیم خود را درحد و لایق آن نمی پنداریم*، باعث گردید شدت آن همه بارسنگین درد را کمتر احساس نموده و درد و رنج مان کاهش یابد وقابل تحمل گردد.
لذا بر خود وظیفه می دانیم از همه ی شما عزیزان قدرانی و سپاسگزاری نموده و از درگاه الهی خاضعانه و ملتمسانه تقاضاکنیم توفیق یارمان شود تا درمراسم شادی شما و دلبندانتان حضور پیدا کرده و جبران نمائیم.
تشکروسپاس بی کرانمان ازشما
فرمانداران،معاونان،بخشداران شهرداران و مسولان نهادها و ادارات،نیروی انتظامی و سپاه و بسیج فراشبند و شهرستانهای هم جوار،مسولان دفاتر نماینده ی محترم در فیروآباد و فراشبند ، کارکنان فعلی ادارات و نهادهای فراشبند و شهرستان های هم جوار، همه ی دوستان خوب و باوفائی که ازتهران ،شیراز، استهبان،سپیدان،یاسوج،کازرون،نورآباد،بوشهر،کاکی، ابکش ،جره، بالاده،بیدکان،سیریزجان،کلمه،طلحه،فاریاب،جایدشت،برازجان،خورموج،کنگان،عسلویه،دادین، سرمشهد، فامور،جم،کاظمین(عراق)، قیر،فتح اباد،خنج،فیروزاباد،دهرم،دولت اباد، گوری، دژگاه،نارک،قنات باغ،خوشاب،خانیک،نوجین،منصورآباد،خلجی،اویز،اسلام اباد،کنارمالک،بلوط آباد،حسین آباد،پهناپهن،خرمایک،کورکی،امامزاده شهید و عزیزان عشایرسیار و ساکن شهرستان و تمام دوستانی که ازنقاط دیگرکشور قدم رنجه فرمودید و درتشیع و تدفین یا سومین روز شرکت نمودید.
نماینده ی محترم شهرستان فراشبند درمجلس شورای اسلامی ، شخصیت های بزرگوار روحانی، بعضی مقامات سیاسی ونظامی و انتظامی و اداری، بعضی نمایندگان دیگرفعلی و سابق مجلس از شیراز،تهران واستانهای دیگر،همکاران خوب نمایندگی های قلمچی ازبعضی شهرستانها و بازرسان تهران و همه ی آنها که با ارسال پیام و یا بصورت تلفنی از جای جای میهن عزیزخاطرمان را تسلی دادید.
و نیز تمامی شما عزیزانی که در دو سال بستری آن مرحوم به هرشکل یار و غم خوارمان بودید و تنهایمان نگذاشتید.
و باز لازم میدانیم خاضعانه سپاس ویژه داشته باشیم از بذل محبت و خدمات بی ریا و بی مضایقه و خداپسندانه ی آقای غلامعباس نظریان و آقایان حاج امان الله فراشبندی ،حاج امان الله زارع،عبدالحسن شفیعی،حاج نادر رمضانیان و خانم صبور و خانم مزارعی و کادرپزشکی بیمارستان شهید رجائی شیراز و رئیس وکارکنان بیمارستان امام هادی و بخصوص کادر دلسوز و زحمتکش پایگاه اورژانس ۱۱۵شهری فراشبند،داروخانه ی دکتراحمدی و کالاپزشکی غلامی، و نیزعزیزان درکسوت پزشک و داروساز و پیراپزشکی فامیل و منسوبین مرحوم به خداپیوسته، که زحمات شبانه روزی فراوان بر دوششان بود و تمام کسانی که در ارتباط با این عزیز قبول زحمت فرمودند.
هم چنین تشکر مضاعف وعذرخواهی ویژه داریم ازمسولین وکارکنان ادارات وارگانهائی که بانوشتن بنر ما را مدیون الطاف خودکردند اما *به لحاظ معذوریات ازقبل اعلام شده ازنصب آن بنرهامعذوروشرمنده ی آنهاشدیم.*
عذرخواهی مجدد داریم ازهمه ی عزیزان، از این جهت که ازکسی نام نبردیم به جزمجموعه ی (پرستاری وپزشکی) آنهم بدین سبب که مبادا نام کسانی جا بیفتد و ما بیشتر شرمنده ی  آنها شویم.
سپاس نهائی هم داشته باشیم از مدیران مسول نشریه ی چارطاقی و سایت آبپا که انتشار این بیانیه را پذیرا شدند.
مجددا آرزو می کنیم توفیق جبران در شادیهای شما نصیببمان شود.
خانواده های :حسانی ،بحرانی فرد، جلالی و منسوبین و نمایندگی قلمچی فراشبند

 

ابوطالب-حسانی روزی که بی تو می گذرد روز محشر استابوطالب-حسانی1 روزی که بی تو می گذرد روز محشر استابوطالب-حسانی4 روزی که بی تو می گذرد روز محشر استابوطالب-حسانی5 روزی که بی تو می گذرد روز محشر است

ابوطالب-حسانی3 روزی که بی تو می گذرد روز محشر است