به گزارش آبپا به همت ادارات فرهنگ و ارشاد  اسلامی ، ورزش و جوانان ، اوقاف و امور خیریه ، ضیافت افطار اهالی فرهنگ و هنر با حضور پورزارعی فرماندار ، چندی از روسای ادارات فراشبند، منتخبین جدید شورای شهر فراشبند و جوانان فعال این حوزه در تالار وحدت برگزار شد.

این ضیافت با برگزاری نماز جماعت آغاز شد و با صرف افطاری و خاطره گویی و شعر و آواز خوانی ادامه یافت

در پایان نیز محمدی ضمن تقدیر و تشکر از مهمانان بیان داشت که امیدواریم این جلسات باعث تالیف قلوب و نزدیکی دل ها شود.

 

DSC02062 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02063 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02064 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02065 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02066 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02067 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02068 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02069 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02070 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02071 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02072 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02074 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02075 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02078 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02081 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02082 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02085 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02089 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02098 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02101 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02106 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02108 دورهمی اهالی فرهنگ و هنرDSC02110 دورهمی اهالی فرهنگ و هنر