به گزارش آبپا مورخ ۹۶/۴/۶ در ساعت ۹:۳۰ در کیلومتر ۷۸ محور فیروزآباد – فراشبند – جم یک دستگاه پراید با وانت نیسان با هم تصادف نمودند که باعث فوت یک نفر در صحنه و مصدومیت یک تن دیگر شد

مصدوم این حادثه نیز با استفاده از ست هیدرولیک از داخل خودرو توسط نیروهای هلال احمر فراشبند نجات یافت

photo_2017-06-29_16-52-43 حوادث / یک کشته در اثر برخورد پراید با وانت نیسانphoto_2017-06-29_16-52-48 حوادث / یک کشته در اثر برخورد پراید با وانت نیسانphoto_2017-06-29_16-52-54 حوادث / یک کشته در اثر برخورد پراید با وانت نیسان
همکار افتخاری :مهدی حسنپور