نحوه عملکرد و دستور العمل اجرایی در مدارس مروج سلامت قیروکارزین توسط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

 

IMG_113318 بررسی راهکارهای اجرایی در ۳۲ مدرسه مروج سلامت قیروکارزین به گزارش آبپا به نقل از قیروکارزین نیوز، کارشناس واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان قیروکارزین اظهار داشت: ۳۲ مدرسه مروج سلامت در سطح شهرستان وجود دارد که آنها الگویی برای سایر مدارس از نظر مسائل بهداشتی می باشند.

سمیه احمدی افزود : در جلسه شورای بهداشت که با حضور معاون بهداشتی و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان قیر و کارزین، رئیس آموزش و پرورش و کارشناسان آن برگزار شد، جهت هماهنگی اجرایی برنامه های بهداشتی در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این مقام مسوول اضافه کرد: در مدارس مروج سلامت، اعتماد به نفس و عزت نفس دانش آموزان تقویت، و ارتباطات و مهارت های ارتباطی برای رفاه و سلامت روانی به آنها آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: مربیان بهداشت مدارس به عنوان یک بازوی بسیار مهمف  این وظیفه خطیر را به عهده دارند و حضور و فعالیت آنها متضمن پیشبرد این طرح خواهد شد.