ad

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    لا ممکن

    متاسفانه بعضی ها در فراشبند کمر به قتل انسان ها بستند برای افکار کثیف شان!!!چه برسد به درخت
    نخواهیم گذاشت این فکر شومتان به خقیقت بپیوندد

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است