علی با پل آبپا به اسحاق رسید

photo_2017-06-21_01-59-47 از فراشبند تا نهاد ریاست جمهوری
شاید روزی که بنر خود را سفارش می داد هرگز فکر نمی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد.
بنری با متنی طنزآمیز و البته با دنیایی تحلیل و حرف در پاسخ به جمله ای برخاسته از اردوگاه اصولگرایان در همین ایام.
علی اسکندری در جشن پیروزی حامیان دکتر روحانی در شهر فراشبند بنری را در دست گرفت که پس از ساعتی خبر اول فضای مجازی شهر و کشور شد و تعداد بازدیدها از تصویر مرتبط با این بنر ابتکاری از چند ده میلیون بازدید در سراسر کشور فراتر رفت.
و با سرعت برق و باد خبر به تهران و مخاطب بنر هم رسید.

17-5-21-102451photo_2017-05-21_10-26-03 از فراشبند تا نهاد ریاست جمهوری

جوانی در یکی از شهرهای جنوبی کشور نوشته ای را بر بنری به نمایش گذاشته که جالب و این ایده خلاقانه در نوع خود در خور تحسین است.
دیری نپایید که جوان فراشبندی به دعوت دکتر اسحاق جهانگیری راه تهران در پیش گرفت و در دفتر معاون اول رییس جمهور حاضر شد .
دکتر جهانگیری که این روزها حسابی سرش شلوغ است ، به مدت نیم ساعت در دفتر کار خود میزبان مهندس علی اسکندری بود.
جوانی که با یک بنر خلاقانه از فراشبند به دفتر نفر دوم دولت رسید و با معرفی پتانسیل های شهر خود و طرح مطالبات به حق مردم این شهرستان محروم و تقاضا برای سفر دکتر جهانگیری به فراشبند کمتر دیده شده،نشان داد می توان مسولیت اجتماعی خود را به شکلی ساده و اثرگذار انجام داد.
همه ما باید علی اسکندری باشیم. فعال ، خلاق، بی ادعا

 

photo_2017-06-21_02-05-23 از فراشبند تا نهاد ریاست جمهوری