ad

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    شهروند بیدار

    درود بر حاج علی حسانی بزرگ که مردانه و دلسوزانه برای شهرش ایستاده ..

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است