به گزارش آبپا به مناسبت اتمام پروزه مرمت چهارطاقی نقاره خانه مراسم عصر شعری به ابتکار اداره میراث فرهنگی و به پشتیبانی اداره فرهنگ و ارشاد فراشبند با حضور پورزارعی فرماندار مزارعی معاون فرماندار و جمعی از هنرمندان و شاعران برگزار شد.
 چهارطاق-آبپا-6 طنین شعر در چهارطاقی نقاره خانه
در این مراسم پس از قرایت اشعار توسط شاعران کشاورز رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان فراشبند توضیحاتی در خصوص این بنای ساسانی را ارایه کرد . از جمله اینکه این اثر موسوم به “چهارطاقی نقاره خانه” به شماره ثبت ۳۳۹۸ مورخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی واقع در کیلومتر ۵ جاده فراشبند-دهرم با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ۲درصد نفت و گاز شهرستان مورد مرمت واقع شده است و در آینده نیز همچون ۳ سال گذشته که در دولت تدبیر و امید برای نخستین بار آثار تاریخی شهرستان مرمت شده آثار دیگری نیز از جمله دیگر چهارطاقی ها مرمت خواهند شد. گفتنی است فراشبند با دارا بودن بیش از ۲۵ چهارطاقی به پایتخت چهارطاقی ها شناخته می شود.
چهارطاق-آبپا-4 طنین شعر در چهارطاقی نقاره خانه

قبل از مرمت

چهارطاق-آبپا-5 طنین شعر در چهارطاقی نقاره خانه

پس از مرمت

چهارطاق-آبپا-3 طنین شعر در چهارطاقی نقاره خانه