با حضور معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت  و معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس ، بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبند انجام شد.

چمن-مصنوعی12 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبند
به گزارش آبپا به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان فراشبند طی مراسمی با حضور معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت و معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش فارس ، کرمپور نماینده مردم شهرستان های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش ، و جمعی از مسئولین و مدیران مدارس از نخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی بهره برداری شد.
عوض پور مدیر آموزش و پرورش در آئین افتتاح نخستین زمین چمن مصنوعی گفت: این زمین چمن مصنوعی ، در مساحتی با۱۱۲۵مترمربع و ابعاد ۲۲ در ۴۲ متر چمن مصنوعی (۹۲۴ مترمربع) و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اداره کل آموزش و پرورش فارس و آموزش و پرورش فراشبند احداث گردیده است.
عوض پور افزود: امروز شاهد افتتاح نخستین زمین چمن مصنوعی در شهرستان فراشبند هستیم که نقش بسیار مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان دارد.
وی خاطرنشان ساخت: ساخت این زمین چمن مصنوعی در هفته معلم سال گذشته کلنگ‌زنی شده بود که امروز با مساعدت و همکاری اداره کل آموزش و پرورش فارس  شاهد بهره‌برداری آن هستیم .
در ادامه  کرمپور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به نقش ورزش در سلامت روح و روان پرداخت و از همه کسانی که در احداث این زمین همکاری و مساعدت داشته اند تشکر و قدردانی نمود.
در پایان مهندس حق شناس معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش فارس ضمن تشکر از مسئولین آموزش و پرورش فراشبند به لحاظ پیگیری و جدیت در ساخت زمین چمن، گفت:  طی سه سال گذشته شاهد احداث چندین زمین چمن مصنوعی در مناطق و شهرستانها بوده ایم .

چمن-مصنوعی2 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی3 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی4 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی5 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی6 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی7 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی8 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی9 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی10 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی11 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی13 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی14 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی15 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی16 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی17 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی18 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبند

چمن-مصنوعی بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی21 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی22 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی23 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبندچمن-مصنوعی24 بهره برداری ازنخستین زمین چمن مصنوعی ورزشی مدارس فراشبند