به گزارش آبپا، به مناسبت گرامیداشت مقام جانباز مراسم آیینی ورزش پهلوانی درچهارطاقی نقاره خانه فراشبند برگزار شد. بنابراین گزارش در این مراسم به پاس گرامیداشت مقام شامخ جانباز از آقای عباس غریبی رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.

9fb59269-cd6e-409a-af8d-59cfe7fa918c اجرای ورزش باستانی در چهارطاقی نقاره خانه فراشبند و تجلیل از مقام جانبازمرتضی کشاورز رییس اداره میراث فرهنگی فراشبند گفت: این مراسم برای نخستین بار در فضایی با این خصوصیات با حضور ورزشکاران و با حمایت های رییس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان انجام گرفته است و می توان با تعریف و اجرای چنین برنامه هایی به رونق فرهنگ و صنعت گردشگری کمک کرد. ضمن اینکه این بنا تازگی مورد مرمت واقع شده برنامه هایی از این دست یا با موضوعات فرهنگی و هنری نظیر نشست های ادبی، برگزاری نمایشگاه و اجرای شب شعر و … نیز علاوه بر حفاظت از این بناها و معرفی آثار به ترویج گردشگری کمک نمود همانطور که در ماه های پیش هم جام شطرنج سریع در چهارطاقی تل جنگی برگزار شده بود.

7c0cf08b-f0df-4cf5-a939-4de2876b5a56 اجرای ورزش باستانی در چهارطاقی نقاره خانه فراشبند و تجلیل از مقام جانباز185f85d3-6fb5-4492-8860-f1d2f6ec3ad0 اجرای ورزش باستانی در چهارطاقی نقاره خانه فراشبند و تجلیل از مقام جانباز7882734e-4340-40f9-b51f-2aeb3bf68387 اجرای ورزش باستانی در چهارطاقی نقاره خانه فراشبند و تجلیل از مقام جانبازb9be05fe-ac11-4250-a5a9-ed78b1960651 اجرای ورزش باستانی در چهارطاقی نقاره خانه فراشبند و تجلیل از مقام جانبازb1546715-48e1-4c67-9753-71d8a48d0ca9 اجرای ورزش باستانی در چهارطاقی نقاره خانه فراشبند و تجلیل از مقام جانباز