ad

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    صدری زاده

    نکته اساسی که بایستی مردم مسئولین نمایندگان و رسانه ها به آن توجه کنند و اهمیت کلیدی دارد انتخاب مسیر است این نکته بر هیچ کس پوشیده نیست و بارها مسئولین استان به آن پرداخته اند که راه آهن خواست دیرینه مردم است و اسناد آن فرمانداری ها استانداری به خصوص بوشهرموجود است و اکثر مردم خواهان اصلاح مسیر و عبور ریل همجوار آزاد راه به طول ۲۲۱کیلومتری بوشهر شیراز به موجب نزدیک ترین یمسیروعبور از شهرهای برازجان وکازرون هستند اما همچنان بر مسیر ۵۰۰کیلومتری فراشبند تأکید می شود و باتوجه به اینکه وزیر راه نیز گفته مسیر خالی از اشکال نیست باز گفته شده مسیرقابل تغیر نیست . ما که هرچه در خبرها مطالعه کردیم علت فنی پافشاری روی این مسیر را ندیدیم یکی گفته سرعت قطار افزایش یافته مسیر چند جا تایید شده در مسیر مرکز صنعتی وجود دارد . دیگری می گوید در استان بوشهر دراجرای مسیر بیشتر هزینه شده و .. که همه اینها را که قبول کنیم در یک برسی ساده و کارشناسی و فنی وصولی و اقتصادی و آینده نگری باز به این نتیجه می رسیم که درهمین شرایط فعلی بازاصلاح تغیرمسیرمنطقی است.زیرا هزینه و زمان هایی که بعد از ساخت صرف ایمنی حفاظت نگهداری و برای مردم و صاحبان کالا به موجب مسیر طولانی سالها ایجاد می کند بسیاربیشنراست درضمن مراکز صنعتی نیزبا خط فرعی جداگانه مانند همه جا می توانند به شبکه ریلی متصل شوند که به این روش نیز درشرف هزینه باز اصولی تراست .مورد دیگر هزینه مسیر در ساخت است که با توجه به اختلاف ۳۰۰ کیلومتری مسیر کازرون مناسب تراست.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است