به گزارش آبپا این جام با حضور ۲۶ شطرنج باز در ۹ دور به روش سوئیسی به مدت ۳ ماه توسط هیئت شطرنج شهرستان فراشبند برگزار شد.
426239050_245430 جام شطرنج فراشبند با قهرمانی موسوی پایان یافت
در پایان این مسابقات موسوی ٬ دکتر احمدی و محمدی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
از نکات قابل توجه این مسابقات رقابت نزدیک بین شطرنج بازان بود که در دور آخر چهارنفر شانس قهرمانی داشتند و برای هشت نفر نیز شانس کسب دوم یا سوم وجود داشت.
محمدی مسول هیئت شطرنج فراشبند در گفتگو با آبپا ضمن تشکر از حضور و رقابت آقایان و خانم های شطرنج باز ، از زحمات و حمایت روح الله غلامی رییس اداره ورزش و جوانان فراشبند جهت برگزاری این مسابقات به طور ویژه تشکر نمود.
شطرنج جام شطرنج فراشبند با قهرمانی موسوی پایان یافت