رئیس شبکه بهداشت و درمان فراشبند از توزیع ۱۴۰سبد ارتقاء سلامت در بین مادران باردار و شیرده این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش آبپا به نقل از رئیس شبکه بهداشت ودرمان فراشبند دکتر “مسعود جوکار”  با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای دستور العمل موسسه بنیاد علوی برنامه کمک غذایی با هدف ارتقاء وضعیت تغذیه ای مادران باردار نیازمند به حمایت های تغذیه ای و جلوگیری از تولد نوزادان کم وزن، تعداد ۱۴۰ سبد کالا با همکاری بنیاد علوی، واحد تغذیه و واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان فراشبند بین مادران باردار تحت پوشش در سطح شهرستان توزیع شد.

او، کمک تغذیه ای به مادران بی بضاعت را  از اهداف موسسه بنیاد علوی عنوان کرد و افزود: طرح توزیع سبد کالا مواد غذایی بین بانوان این شهرستان هر ۲ ماه یکبار انجام می شود .

رئیس شبکه بهداشت و درمان فراشبند با اشاره به اینکه طرح توزیع سبد ارتقاء سلامت مادران باردار و شیردهی که دچار سوء تغذیه هستند از چند سال قبل به عنوان هدیه از طرف دفتر مقام معظم رهبری در این شهرستان اجرا شده است، تصریح کرد: این طرح با همکاری بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و شبکه بهداشت و درمان فراشبند انجام می شود.

دکتر جوکار با تاکید بر اینکه غذایی که توسط مادران در دوران بارداری مصرف می شود نیازهای تغذیه ای آنها و رشد جنین را تامین نمی کند بیان کرد: متاسفانه محرومیت های اقتصادی و درآمد پایین خانوارها نیز در بسیاری از موارد منجر به کاهش توان خرید مواد غذایی مناسب و با ارزش می شود