بازدید مسئول اشتغال و کارآفرینی بهزیستی کشور ، کارشناس اشتغال بهزیستی کشور و کارشناس اشتغال بهزیستی فارس از بزرگترین مجتمع آموزشی و اشتغالزایی بهزیستی در جنوب استان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

آبپا-بهزیستی-4 بازدید مسئول اشتغال و کار آفرینی بهزیستی کشور از مجتمع اشتغالزایی بهزیستی فراشبند
آبپا/ آشنایی با پتانسل های شهرستان فراشبند و همچنین معرفی طرح های اشتغالزایی قابل اجرا در این مجتمع از اهداف این سفر یک روزه بود.
ساختمان مجتمع آموزشی و اشتغالزایی بهزیستی فراشبند در سال ۸۴ کلنگ زنی و در سال ۸۶ در آستانه افتتاح قرار داشت که متاسفانه به مدت ۸ سال به حال خود رها شده و به صورت متروکه به محل تجمع معتادان تبدیل شده بود.
در دولت تدبیر و امید و با نگاه دلسوزانه فرماندار شهرستان و مدیر کل بهزیستی استان، ساختمان این مجتمع با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی آماده افتتاح است.
امید است با اتمام عملیات ساختمانی در سال ۹۵ ، تجهیزات رفاهی و کار آفرینی مورد نیاز نیز در سال ۹۶ به نحو مطلوب تامین شده و بزودی شاهد بهره برداری از بزرگترین مجتمع کارآفرینی بهزیستی در جنوب استان باشیم.

آبپا-بهزیستی-3 بازدید مسئول اشتغال و کار آفرینی بهزیستی کشور از مجتمع اشتغالزایی بهزیستی فراشبندآبپا-بهزیستی-1 بازدید مسئول اشتغال و کار آفرینی بهزیستی کشور از مجتمع اشتغالزایی بهزیستی فراشبندآبپا-بهزیستی-2 بازدید مسئول اشتغال و کار آفرینی بهزیستی کشور از مجتمع اشتغالزایی بهزیستی فراشبند