1406691418 آگهی استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی در مراکز بهداشتی درمانی دژگاه – فراشبند

به اطلاع می رساند که شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فراشبند به منظور تامین بخشی از نیروی آزمایشگاهی خود و بنا به ضرورت در مراکز بهداشتی درمانی دژگاه – فراشبند ، بصورت مشترک، درنظر دارد یک نفر نیروی مرد با مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی (( اولویت کارشناس ارشد انگل شناسی )) بکارگیری نماید واجدین شرایط پس از قبولی در آزمون عمومی – تخصصی به صورت قرارداد بیمه روستایی جذب خواهند شد.

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.