به نام خداوند جان و خرد

 

بیانیه شماره ۲ کمیته برنامه ریزی جشن ملی ارتقا و روز فراشبند

فراخوان عمومی

  1. تهیه، ساخت و اجرای سرود ملی شهرستان ( اشعار باید در برگیرنده اخلاق و صفات برگزیده مردم فراشبند باشد و در آن به نمادها و الگوهای شهرستان اشاره شده باشد. موسیقی رنگ و بوی محلی داشته باشد) به بهترین شعر، آهنگ و اجرا جوایز نفیسی اهدا می شود.
  2. پایان نامه های مقطع دکتری (دانشجویانی که با موضوع فراشبند مراحل دفاع پایان نامه را انجام داده باشند به تشخیص کارشناسان و داوران به سه نفر ضمن تقدیر هدایایی تقدیم می شود) و به سه تن از دانشجویان دکتری که موضوع پایان نامه های خود را راه های توسعه و پیشرفت شهرستان اختصاص دهند کمک هرینه های دانشجویی پرداخت خواهد شد. بدیهی است این افراد می بایست از قبل در انتخاب موضوع با دبیرخانه روز فراشبند هماهنگی به عمل آورند.

آثار و موضوعات پایان نامه را به انضمام مستندات به آدرس Farrashbandday@Gmail.com  ارسال نمایید.

 

دبیرخانه جشن ملی ارتقا و روز فراشبند