شورایهماهنگیجبههاصلاحات بیانیه شماره 2 شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح طلب شهرستان فراشبند

“به نام خداوندجان وخرد”
سلام
پیرو انتشاربیانیه ی
“شورای هماهنگی و احزاب اصلاح طلب شهرستان فراشبند”
ضروریست به اطلاع همراهان و هواداران مشی اصلاح طلبی درشهرستان فراشبندبرسانیم که باتوجه به ویژگی های استثنائی ۲۲بهمن امسال، شب گذشته نشست اضطراری
“شورای هماهنگی واحزاب اصلاح طلبان شهرستان”
درحسینیه ی اعظم قدس برگزارشد و بعدازبحث و تبادل نظر پیرامون حساسیت موضوع و اهمیت حضوردرصحنه ی یک پارچه ی دلسوزان نظام وانقلاب، و آن ها که دل در گرو سربلندی و سرافرازی ایران عزیز و عشق به اسلام ناب محمدی(ص) دارند مواردی مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد که جمع بندی آن به شرح ذیل است:

۱- امسال حاکم سرکش و بی منطق آمریکا به خیال خام خودش باعربده کشی و تهدید و باروشی جدید فکرمی کند مردم مقاوم ایران سرفراز را که بگواهی تاریخ چندهزارساله هبچگاه تسلیم زورگویان نشده و لکه ی ننگ “مستعمره”را برپیشانی خود نپذیرفته است،می تواند مرعوب کند،تا شاید آرزوهائی راکه اسلافش با خود بگور بردند برآورده نمابد.

۲- این بی خردی سیاسی و ترفند ناشیانه تا آنجا پوچی و شکستش پیشاپیش روشن وآشکار است که ملت” خردورز و فهیم آمریکا “خود قبل ازما و دیگر ملت هائی که مورد تهدید “ترامپ دیوانه”قرار گرفته اند. پرچم مخالفت با او و مشاورین بی سیاستش را برافراشته و راه خود را از این اقلیت تندرو خودخواه جدا کرده اند.

۳-این ۲۲ بهمن اولین جشن پیروزیست که در فقدان و جای خالی استوانه ی انقلاب و منادی مشی اعتدال و یار وفادار امام و رهبری مرحوم”حضرت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی” برگزارمی شود و مسولیت بازماندگان را دوچندان می نماید.

۴- امسال رهبری معظم انقلاب و تمام مسولان دلسوز نظام، بخصوص “فرزند متعهدودانشمند خمینی کبیر” و رئیس دولت اصلاحات “سید محمدخاتمی”مردم را فراخوانی ویژه برای حضور استثنائی دراین مراسم داده اند.

۵- لذا ما باتمام توان امروز در راهپبمائی و مراسم ۲۲بهمن که در مسجد جامع و محل نمازجمعه برگزار می شود” تا پایان مراسم “شرکت می کنیم و تمام مردم شهر و روستا و عشایر را دعوت به حضور می نمائیم.

تا به آنها که چشم دیدن رشد و اعتلای ایران اسلامی را ندارند ،به فهمانیم که مطمئن باشید ملت ایران یک پارچه ازکوچک و بزرگ، زن ومرد، پیروجوان و نوجوان علی رغم اختلاف سلیقه های جزئی که دارند و ممکن است گاهی از “بی مهری های مسولان خود!!”
نگران وگله مند هم باشند، اما در برابر بیگانگان طماعی که احیانا به خاک پاک مقدسشان و اسلام نابشان و شرافت خانوادگی و ناموسشان چشم طمع بدوزند و دست خیانت دراز کنند مردانه قد علم نموده و “می میرند و زیر بار نمی روند”
هم چنانکه پدرانشان در تاریخ چنان کردند و مقاومت بادست خالی در برابر جنگ نابرابر ۸ساله تنها یک مصداق بارز آنست.

“شورای هماهنگی اصلاحات و احزاب اصلاح طلب فراشبند”
۲۲/۱۱/۹۵