معماری-فراشبند آینده برنامه ریزی می خواهد!

علی-کشاورز آینده برنامه ریزی می خواهد!

علی کشاورز

خواه بخواهیم بپذیریم یا نه، فراشبند یک شهر است.

یک شهر با نیاز ها و خواست های روز افزون شهری شهروندان، خواست هایی که شاید امروز به صورت جدی عنوان نشوند اما با گذر زمان توسط عموم شهروندان احساس و مطرح خواهند شد. اما نکته اینجاست که مقدمات لازم و برنامه ریزی های مورد نیاز برای پاسخگویی به این خواست ها باید از پیشتر فراهم شوند .

باید در نظر داشت که دیر یا زود معضلات شهری دامن گیر شهر فراشبند نیز خواهد شد. یکی از این مشکلات که هر روز بیش از پیش خود را به نمایش می گذارد. نبود پارک یا فضای سبز در درون بافت شهری است که با گسترش ساخت و ساز ها و پر شدن زمین های خالی ،جای خالی آن بیشتراز قبل احساس شده و خواهد شد. اما فضای سبز و باز ایده ال شهری فضایی است که دسترسی به آن بسیار راحت و بدون دغدغه باشد. فضایی متفاوت از چیزی شبیه پارک کوهستانی که برای دسترسی به آن وسیله ی نقلیه نیاز است و باید گفت متاسفانه عملا جامعه ی هدف آن بخشی از شهروندان این شهر محسوب نمی شوند.

از آنجا که در طراحی شهری، شهر فراشبند چنین فضاهایی که از جمله ی فضاهای اساسی شهر است به گونه ای شایسته در نظر گرفته نشده است در آینده به مشکلاتی بیش از آنچه امروز روبرو هستیم روبرو خواهیم شد.

اما بخشی از راه حل این موضوع که نیاز مند اتخاذ تصمیمی دلسوزانه و مسئولانه از سوی مسئولین شهری است، چندان دشوار نیست . چرا که با توجه به وجود دو شاخه رودخانه ی فصلی در شهر فراشبند و نزدیکی کوهپایه کوه به قسمت مسکونی در برخی نقاط ، می توان با استفاده ی بهینه از حریم های این عوارض طبیعی، تحت عنوان فضای باز و سبز شهری ، کمربندی سبز را در نقاط مهم شهری فراشبند ایجاد کرد که به صورت پارکی خطی در درون شهر قرار گیرد و علاوه بر زیبایی شهر، پاسخگوی نیازهای شهروندان نیز باشد. هدفی که می توان با صرف نظر کردن از هزینه های به واقع غیر ضروری در امور زود گذر و اختصاص بودجه ی کافی تحت زمان بندی و فاز بندی علمی ، به نتیجه ای شایسته و در خور شهر و مردم فراشبند رسید.

اما این مهم که با افزایش خشکسالی روز افزون هر روز سخت تر می نماید را می توان با همکاری ادارات و سازمان های مختلف از جمله شهرداری و منابع طبیعی و با بکار گیری گیاهان مقاوم به نحوی مطلوب به انجام رساند.