خانواده های مقتول از حکم اعدام قاتل گذشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس شورای حل اختلاف عشایری فیروزآباد گفت: با گذشت خانواده های مقتول، حکم اعدام قاتل بخشیده شد.

عباسی افزود: این قاتل که از طایفه عشایری بلوکهلوی فیروزآباد است، در سال ۱۳۹۰ در درگیری هنگام چرای گوسفندان، دو نفر به نام های عبدالعلی علیاری و محمدحسین کهیاری را به قتل رساند و از سوی قوه قضاییه، حکم اعدام او صادر شد.

وی گفت: با پادر میانی بزرگان طایفه، خانواده دو مقتول رضایت دادند و حکم اعدام لغو شد و خانواده های این طایفه پس از ۵ سال اختلاف، با یکدیگر آشتی کردند.