آبپا/ رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فراشبند از تصویب یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی جهت مرمت چهارطاقی های این شهرستان خبر داد.

چهارطاق-نقاره-خانه-واقع-در-جنوب-غربی-جلگه-فراشبند یک میلیارد ریال سهم مرمت چهارطاقی های فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس مرتضی کشاورز گفت: برای نخستین بار از محل اعتبارات ملی مبلغ ۱ میلیارد ریال جهت مرمت چهارطاقی کنار سیاه و چهارطاقی رهنی فراشبند مصوب شده است .
وی افزود : پیش از این نیز مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات دو درصد نفت و گاز و چهارصد و پنجاه میلیون ریال دیگر نیز از محل اعتبارات استانی جهت مرمت دیگر آثار این شهرستان در نظر گرفته شده بود که با این تفاسیر فصل نوین مرمت آثار در دستور کار قرار گرفت.

چهارطاق-نقاره-خانه-فراشبند-1 یک میلیارد ریال سهم مرمت چهارطاقی های فراشبند