انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد سال ۹۲ برگزار شد و چند ماه دیگر، پرونده فعالیت چهار ساله این دور از شوراها نیز به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.

شورای-شهر-فراشبند نقدی بر شورای شهر فراشبند

 طبق اعلام مراجع مربوطه ، ثبت نام کاندیداهای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفند ۹۵ تا ۶ فروردین ۹۶ و انتخابات پنجمین دوره شوراها  همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار خواهد شد.

فارغ  از قضاوت در مورد عملکرد شورای شهر فعلی فراشبند از  انتخاب شهردارگرفته تا نحوه نظارت بر عملکرد شهردار ، پیگیری های صورت گرفته و فعالیت های انجام شده ، نقدی بر عملکرد شورا و قصور ایشان از عدم انجام یکی از بندهای قانون  وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا وارد است که امید است از طرف شورای شهر پاسخ مناسبی در این خصوص ارایه شود .

در بند ۳۱ ( الحاقی ۰۶/۰۷/۸۲) ماده ۷۱ از فصل سوم قانون وظایف و اختیارات شوراها اشاره شده است که ‍‍” شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و …  “و همچنین بند ۱۰ از همین ماده به یکی دیگر از وظایف شوراها اشاره می  کند  ” تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری ( توسط شورا ) که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری انجام می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و …”.

واضح و آشکار است که در قانون بر آگاهی و اطلاع مردم  تاکید مضاعف شده است و قانونگذار این مهم را از جمله وظایف شورا برشمرده است .

ناگفته پیدا است که ”  وظیفه و اختیار ” از منظر معنا و مفهوم و از بعد حقوقی ۱۸۰ درجه با یکدیگر تفاوت دارند و آنگونه که مشخص است ، انتشار درآمد و هزینه شهرداری جهت اطلاع عموم ، از وظایف شورا است و عدم انجام آن ، تخلف محسوب می شود .

  ارایه گزارش عملکرد شورا ( مالی ، عمرانی و …) بیش از همه به خود اعضای شورا کمک خواهد کرد ، چیزی که شورای شهر فراشبند نشان داده از آن غافل است و اهتمامی برای انجام آن دیده نمی شود .

ارسالی از مخاطبان آبپا