مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همه برای بارش باران دعا کنیم

    و اوست که باران را پس از آنکه نومید شدند، فرود می آورد و رحمت خویش را می گسترد

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + چهار =

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است