شورای-شهر-فراشبند بازندگان انتخابات شورا در صورت همسویی بزرگان شهر

اختصاصی آبپا

اشتراکات جامعه فراشبند و حتی در مقیاس ملی یعنی مردم ایران زیاد است اگر در کنار اختلاف نظرها و سلایق سیاسی و فرهنگی بر تقویت مرزهای مشترک که پر رنگ و حیاتی نیز می باشد مانند بحران آب، حفظ محیط‌ زیست و آسیب های اجتماعی اتفاق نظر حاصل گردد و مبنا و محمل همدلی و همکاری قرار گیرد توسعه متوازن با شتاب بیشتری رخ نشان خواهد داد.

کدام ایرانی است که از بیکاری و فساد سیاسی و اجتماعی ،تورم و بی عدالتی استقبال نماید؟ کدام فراشبندی است که از پیشرفت و آبادانی شهر خرسند نگردد؟

پس مشکل کجاست و چاره کار چیست؟

پاسخ را می توان در عدم گفتگو در سطوح مختلف ملی و محلی جستجو کرد.

گفتگو، تبادل نظر و جدال احسن سابقه دیرینه ای در فرهنگ ملی و دینی ما دارد ولی هنوز آنچنان که باید در ذهن و فکر جامعه ایران رسوب و رسوخ نکرده است چرا که باطل السحر همه کج فهمی ها و سو برداشت ها در فقدان زبان مشترک است و بس.

هنوز یاد نگرفته ایم با حفظ مواضع و احترام به نظرات یکدیگر حول مشترکات گفتگو و تعامل سازنده نمائیم.

متاسفانه آش شورای شهر فعلی در ابعاد عملکردی، پاسخگویی و شفاف سازی مالی بقدری شور شده است که از ریش سفیدان دنیا دیده تا جوانان پویا و آینده ساز این شهر به فکر چاره اندیشی افتاده اند تا با همیاری و همراهی یکدیگر که همان ترکیب تجربه و نشاط است ابتکار عمل انتخابات شورای شهر آینده را در سطح بالاتری در دست گرفته و طرح نوینی را بنا گذارند که بازندگان اصلی این اقدام مبارک ، کسانی خواهند بود که با کارت شارژ ،پذیرایی شام و ناهار و وعده های توخالی سعی در تصاحب کرسی های شورا دارند و شوربختانه بعضی از افراد به جای پاسخ گویی به عملکرد گذشته شان با هر قیمت و با هر روش سعی در حفظ حضور خود و یاران شان در شورای آینده دارند.

جریان سازی فکری، تلاش برای به میدان آوردن اشخاص پاک دست و مجرب، تقبیح رفتارهای عوام گرایانه برخی از کاندیداها ، می تواند آغاز میمونی بر پایان بی تفاوتی ها و بی تحرکی ها باشد و برنده اصلی این پویش وحدت آفرین مردم فراشبند خواهند بود که شورایی در خور شان خود انتخاب خواهند نمود.