شورای-شهر-فراشبند بازنشر یک نوشته : جایگاه خرد جمعی در مدیریت شهری فراشبند

اختصاصی آبپا : زیستن در عصر دانایی به این معناست که تصمیمات مدیران باید دارای پشتوانه علمی و عقل جمعی باشد. در زمانه ما صاحب منصبان از این بخت برخوردار نیستند که بعد از سال ها یا قرن ها صحت و سقم اندیشه ها و عملکردشان مورد قضاوت و داوری قرار گیرد.

دولت اصلاحات با احیا کردن قانون مغفول شوراها بنایی گذاشت تا مدیریت شهری از دولتی شدن صرف از یک سو و تصمیمات فردی و سلیقه ای از سوی دیگر فاصله گرفته و با شریک نمودن منتخبانی از مردم تحت عنوان “شورا” خرد جمعی و تصمیم گیری مشارکتی را نهادینه نماید که ماحصل آن می تواند عدم اتلاف و هدررفت سرمایه های مادی و معنوی جامعه شود. شیوه مکان یابی اولیه «دولک» و تلویزیون شهری و سپس جابجایی آنها حکایت از شهردارمحور بودن فعالیت ها است که امر پسندیده ای نیست.

اکنون با شناخت نسبی که از عملکرد چند ساله شورای شهر فعلی، شهردار و بدنه مدیریت شهری در دست است پرسش های ذیل به عنوان پیش درآمد مطالبات مردم تا انتخابات شورای شهر بعدی در معرض قضاوت همشهریان و روی میز مدیریت شهری قرار داده می شود.

۱-آیا شهر فراشبند دارای طرح تفصیلی است که محدوده و حریم آن مشخص باشد اگر جواب مثبت است آیا ساخت و ساز ها از این نقشه پیروی می کنند؟! اگر هم نه چرا!؟؟

۲- میزان بهره مندی و مشارکت جویی مدیریت شهری از نهادهای حقوقی مانند نظام مهندسی و اشخاص متخصص و مجرب مرتبط تحت عنوان اتاق فکرهای حقیقی و مجازی چه اندازه است؟؟

۳- مدیریت شهری تا چه اندازه خود را مقید به همراهی و همگامی با نماینده عالی دولت در شهرستان می داند تا این هم افزایی با شعارهای دولت منتخب،سبب توسعه منابع مالی شهرداری گردد.

۴- چرا شورای شهر و شهرداری گزارش عملکرد درآمد- هزینه ای برای اطلاع مردم ارائه نمی کنند؟

۵- آیا شورای شهر و شهرداری به رسالت فرهنگی خود از قبیل توسعه زیرساخت های فرهنگی، ترویج کتابخوانی، حمایت از فعالیت های فرهنگی و خرید کالا ها و محصولات فرهنگی تولید شده از هنرمندان بومی وفادار است؟

۶- آیا شورا و شهرداری از تجارب دیگر شهرهای نفت و گاز خیز که سالیانه از محل عوارض حریم، محدوده و دفن زباله های شهرک ها و تاسیسات نفتی درآمد هنگفتی کسب می کنند الگو برداری نموده است؟؟

۷- آیا شورای شهر برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای توانمند سازی و تقویت بنیه منابع انسانی متخصص در حوزه مدیریت شهری تحت عنوان جانشین پروری داشته و دارد؟

با این توضیح که جوانان با تحصیلات مرتبط مورد ارزیابی و گزینش شورا قرار گیرند و بصورت مشاور- حتی افتخاری – در فرایند تصمیم سازی ها مشارکت داده شوند تا در چند سال آینده با بحران انتخاب شهردار بومی قوی مواجهه نباشیم.