عکس : ایرج جمشیدی

روز هشتم محرم

IMG-20161010-WA0016 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0015 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0013 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0014 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0020 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0018 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0021 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0022 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0011 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویرIMG-20161010-WA0017 عزاداری عاشقان امام حسین(ع) در کربلا + تصویر