آبپا/ با فشار و پیگیری اعضای شورای شهر,کتابخانه ی فراشبند اقدام به تخریب دیوار و عقب نشینی نمود اما جالب اینجاست که دقیقا در روبروی این اداره, از بد روزگار ساختمانی متعلق به یکی از مسئولین ذی ربط می باشد که ساخت و ساز اخیر ایشان در محدوده ی کوچه و به نحوی سد معبر است!

WhatsApp-Image-2016-09-04-at-18.53.17 وقتی حریم کوچه و خیابان هم ....WhatsApp-Image-2016-09-04-at-18.53.20 وقتی حریم کوچه و خیابان هم ....