جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با حادثه کهریزک صبح امروز برگزار شد. سعید مرتضوی پس از پایان جلسه رسیدگی بدون حضور در جمع خبرنگاران دادگاه تجدیدنظر را ترک کرد.

( متهم در دادگاه بدوی در خصوص اتهام معاونت در گزارش خلاف واقع که منجر به کشته شدن سه نفر شده بود, به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و از اتهامات تبرئه شد)

 

16-8-30-17405457343384 مرتضوی پس از پایان جلسه دادگاه تجدید نظر کهریزک/ تصاویر

16-8-30-17415057343383 مرتضوی پس از پایان جلسه دادگاه تجدید نظر کهریزک/ تصاویر

16-8-30-17394857343385 مرتضوی پس از پایان جلسه دادگاه تجدید نظر کهریزک/ تصاویر

16-8-30-17423157343382 مرتضوی پس از پایان جلسه دادگاه تجدید نظر کهریزک/ تصاویر