با مشارکت سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور یک دستگاه لودر ZL50 و یک دستگاه مینی لودر تحویل شهرداری فیروزآباد شد.

به گزارش آبپا: با پرداخت ۵۰% هزینه یک دستگاه لودر ZL50 و یک دستگاه مینی لودر که جمعا به ارزش ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، جهت تسهیل و تسریع فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری فیروزآباد با مساعدت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور توسط شهرداری فیروزاباد خریداری و به ناوگان ماشین آلات شهرداری افزوده شد.

IMG_1505 اضاف شدن یک دستگاه لودر zl50 و یک دستگاه مینی لودر به ناوگان شهرداری فیروزآباد