7083e30d-4ca7-41e6-9f1c-aef9040488f2-200x151 عید رمضان آمد

خدایا چنان کن که از این به بعد نماز عید فطرمان واجب باشد نه مستحب

پ.ن:اقامه نماز عید فطر در زمان حضور امام معصوم(ع) واجب است.