مبارزان قشقائی- سال ۱۳۴۱-۴۲

مکان: کوه های فراشبند

ترتیب نام افراد از سمت راست است*

IMG-20160605-WA0000 مبارزان قشقائی/ تصویر

ارسالی از : وحید بهمنی