فرماندار-فراشبند امید به تداوم فرماندار همراه

عکس از وحید ذوالفقارلو

اختصاصی آبپا

اگر به برنامه های فرهنگی،اجتماعی و زیرساختی متنوعی که در این دوسال و اندی در سطح شهرستان  فراشبند جان گرفته است نگاهی انداخته شود از دو منظر می شود چند خطی را قلمی نمود؛

۱- توسعه محصول پرورش و بالندگی انسان های خلاق و پویاگری می باشد که در صورت بستر سازی و توجه لازم، شهرستان فراشبند این ظرفیت را دارد که علی رغم مشکلات حاد گذشته و بودجه های قطره چکانی، با تخصیص بهینه اعتبارات بتواند گام های بلندی در حوزه های مختلف بردارد و بخشی از عقب ماندگی ها را جبران نماید.
چرا که برون داد منابع انسانی کارآمد و توانا،سازه ها و طرح هایی با توجیه اقتصادی و فنی ماندگار خواهد بود نه بالعکس.

۲- اکنون فرماندار محترم حامی،همراه و سلسله جنبان تمامی فعالیت های امیدآفرین و وحدت زا شهرستان فراشبند شده است – رسم نیکویی که مردم از جانشینان آتی ایشان نیز انتظار خواهند داشت  – و نمونه بارز و زنده آن نیز شروع عملیات اجرایی جاده جدید فراشبند- نوجین -مسقان با دستان خالی ولی باور عمیق به مشارکت جویی، همدلی و اتحاد همه مردم در پیشبرد آن است.
در همین راستا اینکه نماینده عالی دولت در شهرستان بصورت تمام وقت و فارغ از دستورالعمل های رایج اداری و مدیریتی موتور محرکه پیشرفت امور  گردیده است ازجهتی باعث خرسندی و خوشحالی است که با تلاش ها و کوشش هایی که انجام خواهد گرفت آینده ای امیدوار کننده در پیش رو  خواهد گشود و از جهتی دیگر قابل تامل که چرا نهادهای عمومی همانند شورای شهر و شهرداری و دیگر ادارات در این گونه فعالیت ها همراهی و همگامی لازم را ندارند ویا اگر دارند به اندازه توان و ظرفیت شان مایه نمی گذارند و بار تمامی مشکلات به سوی شخص فرماندار سوق داده شده است که انتظار می رود فرماندار محترم در اصلاح هرم مدیریتی ادارات ناساز قدم پیش نهد و مردم فهیم  فراشبند نیز با حضور هوشمندانه در انتخابات شورای شهر آتی انسجام و کارآمدی را به این نهاد مردمی برگردانند.

کلام پایانی؛

فرصت ها چون ابر در گذر است، اکنون که  مثلث طلایی امید در کشور در شرف شکل‌گیری است و در مقیاس منطقه ای، فرماندار قاعده این مثلث و نماینده جدید(همراه با مجلس معتدل و همسو ) و فضای پسابرجام -پسا تحریم بعنوان اضلاع آن قلمداد خواهند شد؛امید است با تداوم مدیریتی فرماندار تمام وقت،پاک دست و جهادگر شهرستان فراشبند کارهای ناتمام فعلی به سرانجام برسد و طرح های جدیدی که دربرگیرنده منافع همه مردم این منطقه باشد نیز پایه گذاری و اجرایی گردد.
مضاف بر این که ایشان فرصت ها و تهدیدات پیش روی این شهرستان را به درستی می شناسد و به عنوان یک کارشناس جامع و خبره “امور فراشبند”،نقطه نظرات صایب و برجسته ای در این خصوص دارد.
اهمیت موضوع فوق زمانی روشن تر می گردد که هستند کسانی که سال ها در این شهرستان حضور یا مسولیت داشته اند ولی یا نخواسته اند یا فاقد پردازش فکری لازم بوده اند تا در حوزه های مختلف این شهرستان حرف جدیدی  برای گفتن داشته باشند.