به نقل از روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان فراشبند روز یکشنبه مورخ ۲۶/۲/۹۵  آقای مهندس بهجت مدیر سازمان تعاون روستایی و هئیت همراه پس از پیگیری های نماینده منتخب مردم در شهرستان های فیروزآباد ،قیروکارزین وفرماندار محترم در خصوص قیمت پایین محصول گوجه فرنگی از مناطق مختلف بخش دهرم بازدید و مسایل و مشکلات کشاورزان از نزدیک مشاهده و در جلسه ای که به همین منظور در بخشداری تشکیل شده بوده جهت خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی اعلام نمودند طی یک دو روز آینده خرید از بخش دهرم شروع می شود.

 

IMG_0266 خرید حمایتی گوجه فرنگی بخش دهرم

IMG_0258 خرید حمایتی گوجه فرنگی بخش دهرم

IMG_0261 خرید حمایتی گوجه فرنگی بخش دهرم