ای سه چرخی ای همیشه ماندگار

مردمانت مردمی پر افتخار

بر جمالی۱ ، قاسمی۲ گویم درود

شعر ها از بهرشان باید سرود

هان سه چرخی بشنو از من این ندا

شد حسین۳ مجروح در راه خدا

خامُشی بهر سه چرخی ننگ شد

زخم پای اکبری۴ از جنگ شد

بر امیری۵، موسوی۶ بنگر ببین

گشته اند جانباز بهر ملک دین

ای سه چرخی مَحرم راز آمده

یوسف۷ گم گشته ات باز آمده

حقشناسانِ۸ سه چرخی زنده اند

چون شفیعی۹، محسنی۱۰ پاینده اند

کرد تَرکِش بر تن صادق جفا

حاج صادق۱۱ با وفایی ، با وفا

از پناهی۱۲ رازها باید شنید

با پناهی۱۳ دردها باید کشید

ما ز اسماعیل۱۴ ها شرمنده ایم

چون که با ایثار آنها زنده ایم

حاج قربون۱۵ در سه چرخی زاده شد

با شروع جنگ او آماده شد

رفت جبهه با بسی یاران خویش

حاج قربون داد انگشتان خویش

مهرزاد۱۶ و هم ولی۱۷ با غیرتند

دشمنان از رزمشان در حیرتند

ای که خاموشی برایت گشته ننگ

کامل۱۸ ای جانباز بی پروای جنگ

گو به صدرالله۱۹ که اجرت با حسین

چون که ذکرت شد دمادم یا حسین

شد شریفی۲۰ ، گنبدی۲۱ آماج تیر

خم نشد ابروی آنها همچو شیر

آن زمانی که نبرد آغاز شد

صالح۲۲ از بهر خدا جانباز شد

نام بحرانی۲۳ اگر که شد بیان

شاید استثنا بود در این میان

آری از بحرانی هم باید نوشت

شاد روحش با شهیدان در بهشت

ترکِشِ راکت به دست حاج مجید۲۴

خورد و زخمی بر تنش آمد پدید

بر محمد۲۵ تیر و خمپاره چه باک

گرچه جسمش را نموده چاک چاک

شیر مرد جبهه ها نامش حبیب۲۶

زخمیِ تیر است و ترکش از رقیب

با خدا چون عهد و پیمان بسته است

جعفری۲۷ جانباز و هم وارسته است

اکبری، عباس۲۸ در خونش تپید

وقت جانبازی به مانند شهید

بعد از او هم نام مختار۲۹ آمده

زخم بر تن با دل زار آمده

بود در طوف حرم ممدرضا۳۰

اهل بیت و انبیا از او رضا

راه را بر داعشی ها چون ببست

در کنار مرقد زینب نشست

ریخت دشمن آتشی سخت و شدید

نوبت جانبازی باقر۳۱ رسید

منتظر هستیم باران گو ببار

جای اشک اکبری۳۲ بر هر مزار

گاز خردَل شد بلای چشم او

خون بیامد از ورای چشم او

چون بباری بر مزار هر شهید

لاله ها از هر یکی آید پدید

سال ها در جبهه ها جنگیده است

پوستش تاول زده رنجیده است

از شریفی۳۳ من سخن گویم ولی

مزد او را می دهد مولا علی

ای خدا ای خالق صبح سپید

حاج سلیمان۳۴ کم ندارد از شهید

بر سید رزاق۳۵ و بر جانبازیش

صبر ده ، کن بر رضایت راضیش

جان به کف بود و فداکار و رشید

در سه چرخی نام او آمد پدید

بارها مجروح شد از بهر ما

حاج حیدر۳۶ افتخار شهر ما

صبر ابراهیم۳۷ دیدم در جفیر

یاد یاران، یاد محمودم۳۸ بخیر

خسرو(۳۹) و عبدالرسول (۴۰)از یاوران

باصفا در جمع این نام آوران

راه و رسم عاشقی در جبهه بود

حالیا رفت از میان با هرچه بود

 

ای « یدالله » از خودت چیزی مگو

راه و رسم عاشقی کن جستجو

سروده ی یدالله عالیشوندی اسفند ۹۴

421828111_18656 ای سه چرخی ای همیشه ماندگار

تصویر: سمت راست: یدالله عالیشوندی- سمت چپ: برادر جانباز محمدرضانژاد

جبهه جنوب ۱۳۶۱

 

جانبازان محله سه چرخی در هشت سال دفاع مقدس

 • محمد علی جمالی – فرزند کوچکعلی و عباسعلی جمالی – فرزند گرگعلی
 • امان الله قاسمی – فرزند اسدالله
 • حسین نوشادی – فرزند کربلایی شاهمیرزا
 • محمد رضا اکبری – حسین خان
 • محمد تقی امیری – فرزند حسن
 • سید کوچک ( احمد ) و سید محمود موسوی – فرزندان سید عظیم
 • یوسف گلستان زاده – فرزند برات ( آزاده ای که پس از ده سال اسارت به آغوش سه چرخی بازگشت .)
 • محمد علی حقشناس – فرزند حاج غلامشاه و محمد باقر حقشناس – فرزند حاج اسماعیل
 • خداداد شفیعی – فرزند اسماعیل و اکبر شفیعی فرزند حسنعلی
 • نصرالله و اسد الله محسنیان – فرزندان خانمیرزا و فضل الله محسنیان – فرزند نصرالله
 • حاج صادق فروغی – فرزند قلی
 • عبدالله پناهی – فرزند مشهدی جعفر
 • مشهدی مصطفی پناهیان – فرزند مشهدی شاهرضا
 • اسماعیل نوشادی – فرزند حاج شاهمیرزا
 • حاج قربانعلی عالیشوندی – فرزند عطا
 • مهرزاد نوشادی – فرزند حاج احمد
 • ولی کشمیری – فرزند احمد
 • محمود کامل – فرزند محمد
 • صدرالله اسفندیاری – فرزند اسفندیار
 • جهانگیر شریفی – فرزند مرتضی
 • عبدالله گنبدی – فرزند کریم
 • محمد صالح نوشادی – فرزند کربلایی شاهمیرزا
 • مرحوم محمود بحرانی _ فرزند حاج عبدالحسین
 • حاج مجید عالیشوندی – فرزند حاج تیمور
 • محمد رضا نژاد – فرزند غلامرضا
 • حبیب الله ( شاهمیرزا ) رضا نژاد – فرزند غلامرضا
 • حاج صفدر جعفری – فرزند بابا حسین
 • غلامعباس اکبری – فرزند حاج غلامحسن
 • مختار نوشادی _ فرزند حاج اکبر
 • محمد رضا عالیشوندی( مدافع حرم ) – فرزند نعمت الله
 • محمد باقر نوشادی – فرزند کربلایی شاهمیرزا
 • محمد زمان اکبری – فرزند محمد حسن
 • محمود شریفی – فرزند مرتضی
 • حاج سلیمان ابراهیمی – فرزند محمد قلی
 • حاج سید رزاق امیری – فرزند آقا قاسمعلی
 • حاج حیدر عالیشوندی – فرزند نعمت الله
 • ابراهیم اکبری – فرزند حاج غلامحسن
 • سردار شهید محمود عالیشوندی_ فرزند گرگعلی
 • خسرو عالیشوندی فرزند نعمت الله
 • عبدالرسول عالیشوندی  فرزند اسفندیار