به گزارش آبپا به نقل از  فیروزنا، دکترکوروش اردوخانی بیان کرد: با راه اندازی این دستگاه هر ماده ناشناخته ای را شناسایی و مورد بررسی و تحقیق قرار می  گیرد.
دستگاهNMR
وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد درمهرماه ۱۳۶۴  تاسیس شده است و درشرایط کنونی پس از گذشت۳۰ سال دارای واحد های اداری، آموزشی وپ‍‍ژوهشی مشغول ارائه خدمات به دانشجویان است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان فیروزآباد ابراز داشت: این دانشگاه دارای رشته های تخصصی مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و با  ۲۳ نفر هیئت علمی و استاد و بیش از ۶۰ درصد هیئت علمی در مرتبه استاد یاری فعالیت می کند و پرونده ۱۰ درصد از آنان نیز در حال بررسی و تبدیل به دانشیاری می باشد.
اردوخانی اضافه کرد: بیش از ۴ هزار دانشجو در دانشگاه فیروزآباد و سه مرکز تابع شامل میمند با  هزار و ۷۰۰ دانشجو ،قیروکارزین با ۴۰۰ دانشجو وفراشبندبا ۳۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل هستند.
وی ابراز داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دارای ۲۲ آزمایشگاه تحقیقاتی با مترا‍ژ ۲ هزار و۲۰۰ مترمربع ، ۳۶ آزمایشگاه آموزشی با ۷۹۳ مترمربع و۱۱ انجمن علمی است.
 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان فیروزآباد اظهار داشت:مهم ترین رویکرد این دانشگاه راه اندازی مرکز آموزشی نفت وگاز است که با اجرایی شدن این طرح تعامل خوبی با منطقه پارس جنوبی برقرار می شود.