زندگی-سنتی-فراشبند برگزاری نخستین جشنواره آیین زندگی سنتی فراشبند

به همت و ابتکار میراث فرهنگی فراشبند ۲۴ تا ۲۶ دی ماه آیین های سنتی فراشبند در دو محل برگزار می گردد.

کشاورز سرپرست میراث فرهنگی به خبرنگار آبپا گفت: در راستای پاسداشت و باز زنده سازی آیین های پیشینیان دیارمان این جشنواره صبح در منزل آقای حسن پور و عصر در اکو کمپ برم فرهاد و با حضور مسیولین کشوری، استانی و شهرستانی، خبرگزاری های استانی و تورهای گردشگری برگزار خواهد شد.

بازدید برای عموم مردم پیش بینی شده و با هماهنگی های صورت گرفته این جشنواره در تقویم گردشگری فارس ثبت خواهد شد و سالانه در یکی از منازل بافت قدیم و عشایر نشین برگزار می شود.

کشاورز گفت برای معرفی و ارتقای فرهنگ و صنعت گردشگری بسته های متعددی در سطح شهرستان پیش بینی شده است. که با توجه به حضور گردشگران خارجی و داخلی در شهرستان این موضوع قابل تحقق است.

محله آقا میر احمد منزل حاج غلامعلی حسن پور ساعت ۹ تا ۱۳

دوراهی امامزاده شهید اکوکمپ منطقه نمونه گردشگری برم فرهاد ساعت۱۴ تا ۱۷