پالایشگاه-فراشبند ارسال گاز فلر برای تامین سوخت پالایشگاه فراشبند

به منظور کاهش آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری از سوزاندن گاز ارسالی به فلر در پالایشگاه فراشبند ، سوخت این پالایشگاه از گازهای کم فشار تامین شد.

به گزارش آبپا به نقل از ایلنا، علی منتصری مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی درباره جزییات این پروژه اظهار داشت : این طرح از دو ماه پیش توسط همکاران منطقه عملیاتی آغار و دالان و با پیشنهاد و نظارت امور فنی عملیاتی شرکت تهیه و اجرا شد و نتایج پایش صورت گرفته بیانگر کاهش ماهیانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب از گازهای ارسالی به فلر است که این موضوع علاوه بر کاهش آلودگیهای زیست محیطی ، سالیانه از سوزانده شدن ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب به ارزش تقریبی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار دلار جلوگیری می شود.

وی افزود : با توجه به اینکه سوخت مصرفی پالایشگاه فراشبند از طریق گازهای پرفشار خروجی چاهها تامین می شد همچنین با هدف کاهش گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه فراشبند، موضوع استفاده از گازهای کم فشار پالایشگاه به عنوان گاز سوخت در دستور کار امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس منتصری همچنین از تهیه شرح نیاز و انجام مهندسی پایه طرح پیشگیری از انتشار گازهای خروجی از واحد احیاء گلایکول واحدهای نم زدایی پالایشگاه فراشبند خبر داد و اظهار داشت :جهت حذف گازهای آلاینده خروجی از واحد احیاء گلایکول واحدهای نم زدایی پالایشگاه از طریق مشعل سرد ، گزینه نصب همزمان کولرهای هوایی و اجکتور به عنوان یک طرح مورد بررسی قرار گرفت. که گازهای پراکنده شده در محوطه پالایشگاه به طور کامل حذف می شود که از نظر تامین مسائل زیست محیطی و و سلامت کارکنان بسیار حائز اهمیت بوده و همچنین با اجرای این طرح روزانه حدود ۲۵۰ بشکه مایعات گازی استحصال می شود که صرفه اقتصادی دارد.

بر اساس این گزارش پالایشگاه فراشبند واقع در منطقه عملیاتی دالان از توابع شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ، شامل لخته گیرهای جداکننده گاز از مایع، تفکیک گرهای دو وسه فازی، شش واحد نم زدائی گاز با تری اتیلن گلایکول،یک واحد تقلیل نقطه شبنم هیدروکربوری، واحد تثبیت مایعات گازی، مخازن ذخیره، ایستگاه بارگیری مایعات گازی،سیستم های ارسال و دریافت توپک و پمپهای ارسال مایعات گازی است . گاز تولیدی این پالایشگاه بنا به نیاز می تواند جهت تزریق در میادین نفتی با خط لوله ۴۲ اینچ به طول ۳۳۰ کیلومتر به مناطق نفت خیز و یا توسط خط لوله ۳۰ اینچ به طول ۲۵ کیلومتر به خط لوله سراسری گاز شماره دو ارسال شود .همچنین مایعات گازی تولیدی توسط خط لوله ۸ اینچ به طول ۱۵۴ کیلومتر به پالایشگاه فجرجم و نهایتاً به بندر طاهری و یا توسط یک خط لوله به پالایشگاه شیراز فرستاده می شود.