روز ۱۶ مهر برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک

با سلام به شما بازدید کننده گرامی

شما میتوانید عکس فرزندان خود را در این وب سایت قرار دهید. عکس ها رو می تونید از طریق واتس اپ برامون بفرستید . شماره واتس اپ بخش گل ها : ۰۹۱۷۹۱۲۹۲۲۶  هست .
توجه داشته باشید :

¤  هر عکس را فقط یکبار ارسال کنید و منتظر تأیید آن توسط مدیر سایت بمانید (عکس تکراری ارسال نکنید) .

¤ تمام عکس های فرزندتان را در یک نوبت ارسال نمایید .

¤  عکس کودک را حداکثر عرض و طول ۸۰۰ پیکسل با کیفیت مناسب ارسال نمایید.

باهم عکس شکوفه های مهدکودک ترنم را ببنیم … 

گالری-عکس-کودک-آبپا-27 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-26 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-25 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-24 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-23 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-22 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-21 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-20 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-19 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-18 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-17 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-16 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-15 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-14 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-13 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-12 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-10 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-8 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-7 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-6 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-5 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-4 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-3 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-2 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها گالری-عکس-کودک-آبپا-1 به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها روز-جهانی به مناسبت روز جهانی کودک : گالری عکس گلها