آقا-میراحمد بسته خبری به سبک آبپا : اِشنُفتُم که … (5)

اِشنُفتُم

کارخانه آسفالت بخش خصوصی واقع در جاده جدید فراشبند فیروزآباد که برای آسفالت جاده آقام شهید-دهرم ، با اداره راه و شهرسازی شهرستان فراشبند قرارداد داشته به علت خرابی باسکول (عمدا یا سهوا) در هر کامیون دو سه تن آسفالت بیش از تناژ واقعی لحاظ می کرده است.

امیدواریم که بیت المال در این وسط تضییع نشده باشد.

اِشنُفتُم

اداره راه و شهرسازی شهرستان فراشبند بعد از فسخ قرارداد با کارخانه آسفالت واقع در نارک، بجای خرید آسفالت از شهرداری فراشبند ، سر از کارخانه آسفالت بالاده درآورده است.این در حالی است که کارخانه آسفالت بالاده تا دهرم بیش از صد و بیست کیلومتر فاصله دارد و چنین فاصله ای برای حمل آسفالت ممنوع می باشد.

این وسط مقصر اداره راه و شهرسازی شهرستان فراشبند بوده یا شهرداری فراشبند همکاری نکرده هنوز مشخص نیست.

کاش ادارت شهرستان بجای نگاه صرف اقتصادی به پروژه های عمرانی و خدماتی خود، به مسولیت اجتماعی شان در توانمندسازی نهادهای عمومی مانند شهرداری نیز توجه می کردند.

اِشنُفتُم

بزودی آقای ارسلان حق شناس یکی از نیروهای بومی اداره جهاد کشاورزی فراشبند،جایگزین اقای موسوی مدیرعامل فعلی تعاونی روستایی فراشبند خواهد شد.

اِشنُفتُم

سرکار خانم دکتر باغبان رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند قصد خداحافظی از این سمت دارند.

مردم فراشبند خاطره خوبی از فعالیت های ایشان در دوره تصدی مسولیت شان بویژه در تکمیل ساختمان اداری شبکه بهداشت و تغییر و تحولات مثبت در بیمارستان دارند.

ایشان نشان دادند که توانایی مدیریتی به جنسیت ارتباطی ندارد و تخصص و تعهد می خواهد

اِشنُفتُم

آب تنی جوانان محروم فراشبند در آبهای آزاد به دلیل نبود استخر،باعث ورود زالو به مجرای تنفسی یک جوان شده و کار به بیمارستان های شیراز کشیده شده است.

امیدواریم پس از هفت ماه از کلنگ زنی استخر شهر فراشبند،شاهد عملیات اجرایی این مجموعه باشیم و دعا می کنیم این کلنگ با بقیه فرق نماید.